Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ


12 ΜΙΛΙΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο (Συνθήκη του Μοντέγκο Μπέϋ για το Δίκαιο της Θάλασσας) οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν:
ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΧΩΡΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗΤΟΜΕΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΑΡΘΡΟ 2 Νομικό καθεστώς της αιγιαλίτιδος ζώνης, του εναερίου χώρου πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη και τον πυθμένα και το υπέδαφός της.1. Η κυριαρχία ενός παρακτίου κράτους εκτείνεται, πέρα από την γη του και τα εσωτερικά του ύδατα και, στην περίπτωση ενός αρχιπελαγικού κράτους, τα αρχιπελαγικά του ύδατα, σε μια παρεπόμενη ζώνη θάλασσας, που περιγράφεται ως η αιγιαλίτις ζώνη.2. Αυτή η κυριαρχία επεκτείνεται στον εναέριο χώρο πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη όπως και στον πυθμένα και το υπέδαφός της.3. Η κυριαρχία πάνω στην αιγιαλίτιδα ζώνη ασκείται σύμφωνα με αυτήν την Συνθήκη και τους άλλους κανόνες το διεθνούς δικαίου.
ΤΟΜΕΑΣ 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗΑΡΘΡΟ 3 Εύρος των χωρικών υδάτων. Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος των χωρικών του υδάτων σε ένα όριο που δεν υπερβαίνει τα 12 ναυτικά μίλια, μετρούμενα από γραμμές βάσεως σε συμφωνία με αυτήν την Συνθήκη.
ΑΡΘΡΟ 4 Εξωτερικό όριο της αιγιαλίτιδος ζώνης. Το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων είναι η γραμμή κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε μια απόσταση από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσεως που είναι ίσο με το εύρος της αιγιαλίτιδος ζώνης.
Όλες οι διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου παρέχουν στην Ελλάδα το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Οι Ελληνικές κυβερνήσεις πάντοτε δηλώνουν ότι το κράτος διατηρεί το δικαίωμά του να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια και τον εναέριό του χώρο από τα 10 στα 12 ναυτικά μίλια. Η Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει απευθύνει τελεσίγραφο απειλής πολέμου προς την Ελλάδα σε περίπτωση επεκτάσεως των Ελληνικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας έτσι τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Εθνικών Θεμάτων ΑΧΙΛΛΕΥΣ δια του Προέδρου της Μιχαήλ Δ. Ρέλλου έχει δηλώσει ότι η Ελλάς πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και τον εναέριό της χώρο στα 12 ναυτικά μίλια αφού λάβει όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και διπλωματικά μέτρα.
Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η πιθανή επιβολή των χωρικών υδάτων των 12 μιλίων στο Αιγαίο θα καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία ανάμεσα στα λιμάνια της. Το επιχείρημα αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα και μια φτηνή προπαγάνδα, διότι η Συνθήκη του Μοντέγκο-Μπαίϋ παρέχει το δικαίωμα της "διελεύσεως διόδου" (άρθρα 37, 38, 39) και της "αβλαβούς διελεύσεως" (άρθρα 17, 18, 45). Σύμφωνα με αυτά τα άρθρα όλα τα πλοία μπορούν να διέρχονται ειρηνικώς από τις Ελληνικές θάλασσες χωρίς προβλήματα. Άρα τα Τουρκικά παράπονα είναι παράνομα και κρύβουν ιμπεριαλιστικούς σκοπούς.
Εκτός αν η Τουρκία συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της ενωμένης Ευρώπης με κανένα τρόπο.
Για να επικοινωνήσετε με την Ε.Ε.Μ.Ε.Θ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην διεύθυνση mrellos@rellos.com
©Μιχαήλ Δ. Ρέλλος

1 σχόλιο: